Disclaimer

LeRouge verzorgd en besteed veel aandacht aan de kwaliteit van zijn website. Over de correctheid van de informatie die aangeboden wordt op de website kan geen gerantie gegeven worden. De bezoeker dient zich er van bewust te zijn dat de informatie tussentijds kan veranderen. LeRouge kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de website.

Auteursrecht

De website is eigendom van LeRouge. LeRouge geeft de bezoeker van deze website toestemming om de gegevens op de website te kopiëren, af te drukken en aan te wenden onder de voorwaarde dat deze gegevens alleen voor eigen informatieve doeleinden worden aangewend. Verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie zijn niet toegestaan.

Privacy

Persoonlijke gegevens die u eventueel aan LeRouge verstrekt, worden uitsluitend door LeRouge gebruikt voor administratieve doeleinden, en zal in geen geval verstrekt worden aan derden.